Cypress.io bootcamp

Cypress bootcamp

  Najbližší Cypress.io bootcamp bude:

 • Od 9. do 25. novembra 2021
 • Vždy v utorok a vo štvrtok od 17:00 - 20:00
 • Online cez Zoom
Prečo bootcamp

Prečo bootcamp?

Výraz „coding bootcamp“ sa v zahraniči používa na pomenovanie krátkych, intenzívnych kurzov. Účastníci majú možnosť za pomerne krátky čas nadobudnúť zručnosť, ktorá im pomôže v nájdení zamestnania.

Cypress bootcamp je práve niečím podobným. Ide o workshop, ktorého cieľom nie je odprezentovať moje vedomosti, ale pripraviť vás, účastníkov a účastníčky na to, aby ste vedeli Cypress aj reálne použiť - či už v aktuálnom, alebo budúcom zamestnaní.

Čo je Cypress.io?

Je to nástroj pre testovanie moderných webových aplikácií. Je stvorený pre rýchlosť a výbornú používateľskú skúsenosť. Developerov učí efektívne testovať, testerov zase ťahá lepšie rozumieť tomu, ako sú webové aplikácie postavené.

Čo je Cypress.io?
Forma workshopu

Ako to celé bude prebiehať?

 • Vždy v utorok a vo štvrtok od 17:00 - 20:00
 • Online cez Zoom, práca v skupinkách cez breakout rooms
 • Prezentácia, ukážka, praktické cvičenia, kvízy, domáce úlohy (nepovinné 😆)
 • K workshopu dostaneš repozitár s aplikáciou na testovanie, ktorú si nainštaluješ vopred
 • Pracuješ na vlastnom kóde, v textovom editore, ktorý Ti vyhovuje (odporúčam VS Code)
 • Medzi jednotlivými sekciami je k dispozícii Discord server, na ktorom som Ti k dispozícii na chat, hovor, alebo zdieľanie obrazovky.

Obsah workshopu

Utorok - deň 1 Téma: Základy
Úvod Privítanie, inštrukcie, ukážka aplikácie
Vytvorenie Cypress projektu Inštalácia a štruktúra projektu, Cypress GUI
Píšeme prvý test Otvorenie stránky, práca s browserom
Označovanie elementov CSS selectory, data selectory, relatívne selectory
Interakcia s aplikáciou Klikanie, písanie, inputy, riešenie problémov s intaktivitou
Dokumentácia Tipy na využitie dokumentácie
Štvrtok - deň 2 Téma: Testujeme UI
Organizovanie testov Mocha, before(), after(), beforeEach(), afterEach() hooky
Jednoduché overovania Overenia UI aplikácie ako sú vykreslenie, počet alebo hodnota elementov na stránke
Reťazenie príkazov Popis toho, aké existujú vzťahy medzi jednotlivými Cypress príkazmi
Použitie chai a expect Overovanie pomocou expect, komplexnejšie spôsoby overovania
Retry logika Hlbší pohľad do toho, akým spôsobom sa opakujú Cypress príkazy
Zmena DOMu aplikácie Prispôsobujeme našu aplikáciu počas testovania
Utorok - deň 3 Téma: Testujeme API
Odosielanie API requestov Odoslanie API, príprava testovacieho scenára pomocou API
Práca s dátami z API Vysvetlenie asynchrónnej povahy Cypressu a možností ukladania dát do premenných
Odchytávanie API requestov Sledovanie API aplikácie, čakanie na odpoveď servera
Nahradzovanie odpovedí z API Odchytenie API requestu a nahradenie odpovede servera vlastnými dátami
Autentifikácia Prihlásenie pomocou API, namiesto využitia UI
Štvrtok - deň 4 Téma: Rozširujeme Cypress
TypeScript Výhody využitia TypeScriptu v Cypresse
Vlastné príkazy Vytvorenie a využitie vlastných príkazov
Cookies Ukážka rôznych spôsobov práce s cookies
Konfigurácia a nastavenie environmentu Spôsoby nastavovanie konfigurácie a env premenných v rámci projektu alebo v rámci testov
Inštalácia pluginov Rozšírenie Cypress funkcionality pomocou externých pluginov
Spúšťanie tasku Spustenie node tasku počas testu (seedovanie databázy a pod.)
Utorok - deň 5 Téma: Pohľad do kódu aplikácie
Manipulovanie času Príkazy .clock() a .tick() určené na prácu s časovými funkciami v aplikácii
Page object model v Cypresse Ukážka spôsobu vytvárania Page objectov v Cypresse
App actions v Cypresse Cypress app actions model a jeho porovnanie s page objecta modelom
Code coverage Ukážka toho, ako vieme využiť Cypress testy na vygenerovanie code coverage reportu
Štvrtok - deň 6 Téma: Integrujeme testy
Headless mód a Module API Spúšťanie Cypressu v headless móde, porovnanie s GUI módom
Vytvorenie konfiguračného pluginu Opis spôsobu, ktorým vieme spúšťať aplikáciu na rôznych prostrediach
Vynechanie a retry testov Vynechávanie testov na základe podmienok, ukážka možností znovu spustena testov
Nastavenie CI Ukážka toho, ako nastaviť CI pipelinu (GitHub actions)
Cypress dashboard Ukážka Cypress dashboard služby
Záver workshopu Zhodnotenie, feedbacky, darček na záver

Čo získaš?

Som naozaj presvedčený, že skúsenosti získané na tomto workshope budeš vedieť aj prakticky využiť. Okrem toho však získaš aj:

 • Originál Cypress.io tričko + nálepky
 • Certifikát o absolvovaní workshopu - oficiálne schválený Cypress.io DX tímom
 • Prístup na Discord server, kde Ti budem k dispozícií aj po skončení workshopu
 • Workshopový repozitár s aplikáciou na testovanie
Čo získaš?

Zaregistrovať sa

Obratom pošlem faktúru za workshop. Informácie o workshope pošlem najneskôr 3 dni pred workshopom.

Cena workshopu:

180 €
 • Od 9. do 25. novembra 2021
 • Vždy v utorok a vo štvrtok od 17:00 - 20:00
 • Online cez Zoom