Cenník služieb

Cypress bootcamp

Konzultácie


Cena 90 minútovej konzultácie: 100 €

Kontzultacie

Cypress core workshop

Cypress core workshop obsahuje všetko čo človek pracujúci so Cypress.io potrebuje na testovanie webových aplikácii ovládať.

Dva dni, ktoré sú naplnené užitočnými informáciami a praktickými úlohami je možné doplniť o ďalšie moduly ako sú napr. nastavenie CI, testovanie API, vizuálny testing, TypeScript, a mnohé ďalšie.

Moduly môžem samozrejme vytvoriť aj na mieru, aby ste vždy dostali na svojom workshope to, čo vo svojej firme aj naozaj využijete.

Prvý deň: Základy práce s GUI
Úvod Inštrukcie k workshopu, ukážka testovanej aplikácie
Vytvorenie Cypress projektu Inštalácia a štruktúra projektu, spustenie Cypress GUI
Otvorenie stránky .visit() prikaz, základná konfigurácia, efektívna práca s prehliadačom
Označovanie elementov CSS selectory, data selectory, relatívne selectory
Interakcia s aplikáciou Základná automatizácia scenára, riešenie problémov a chybové hlášky
Jednoduché overovanie Použitie príkazu .should(), best practices pri písaní testov
Reťazenie príkazov a retry logika Vysvetlenie jedného zo základných princípov pri písaní Cypress testov.
Použitie chai overení Refaktorovanie testov a použitie chai knižnice k overeniu elementov na stránke
Testovanie DOM Práca s textom elementov, testovanie form elementov a upload súboru
Druhý deň: Základy práce s API a projektom
HTTP requesty Základy odosielania a testovania http requestov
Práca s premennými Vysvetlenie asynchronicity v Cypresse a práce s premennými
Sledovanie networku pomocou .intercept() Práca s networkom aplikácie, overovanie API volaní v aplikácii
Network stubbing Testovanie edge caseov pomocou nahradzovania odpovede servera
Pluginy - real events a drag and drop Inštalácia pluginov, testovanie hover funkcionality a drag and drop.
Vytváranie vlastných príkazov Abstrakcia testovacej logiky do samostatného príkazu, rozširovanie Cypress knižnice o vlastné príkazy, nastavenie autocomplete.
Page objects Použitie page object modelu v Cypresse a tipy k jeho používaniu
Headles mód Spúšťanie headless módu a vysvetlenie jeho funkcionality

Časté otázky